משרות חמות

חיפוש משרה מהיר
שם המשרה: מאפיין/ת ומנהל/ת פרוייקטים
אזור: ירושלים
לארגון רפאוי גדול בירושלים דרוש/ה מאפיין/ת ומנהל/ת פרוייקטים

התפקיד כולל הגדרת צרכים, קבלת דרישות, אפיון פונקציונאלי, כתיבת מסמכים טכניים, עבודה עם ממשקים רבים בארגון, ליווי הפיתוח, הדרכה, העברה לייצור.
ניהול פרויקט ואחריות על מערכות.
קבלת דרישות חדשות עבור המערכות לפי בקשות המשתמשים וכתיבת מסמך אפיון מפורט.
מתן פתרונות למשתמשים במערכות עליהם אחראים.

דרישות:
תואר ראשון רלוונטי בתחום
ניסיון קודם של 2 שנים לפחות באפיון מערכות.
נסיון בניהול פרויקטים.
יכולת עבודה על מספר פרויקטים במקביל.
נסיון במערכת הרפואית- יתרון.
בעל/ת ראיה מערכתית רחבה.
בעל/ת יכולות תקשורת בינאישית טובה.
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: BUSSINESS ANALYST
אזור: מרכז
WANTED BUSSINESS ANALYST
For a financial technology firm in tel aviv
primarily a technical analytical role working with an integrated team of developers, testers and project managers.

REQUIREMENTS:
Well-developed analytical skills
Basic understanding of methods and processes used in software quality assurance practices
Good written and oral communication skills
Proven problem solving skills
Fluency in English is required
Hands on technical experience utilizing database tools, basic SQL knowledge.
Ability to operate standard computer based business tools (including, but not limited to Microsoft Word and Excel)
A bachelor's degree in Computer Science / Industrial Management or similar
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: מנהל/ת פרויקטים ויישום מערכות הנדסיות
אזור: מרכז
נדרש כאן מנהל/ת פרויקטים המבינים גם בעולם ההנדסי ברמה מסויימת אך גם בתחום מערכות המידע.
הפרויקטים המבוצעים הינם בעלי אופי הנדסי (פיסי - מבנים וכו') וגם בעלי אופי טכנולוגי מעצם ביצועם וניהולם באמצעות מערכות מידע.
נסיון בניהול פרויקטים בתחום ההנדסי: יתרון משמעותי
ניסיון כמנהל/ת פרויקטים של לפחות שנתיים
תואר ראשון: יתרון
קורסים בתחום ניהול פרויקטים: יתרון
העבודה בת"א, משרה מלאה
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: יועצ/ת בכיר/ה לביטחון מידע והגנה בסייבר
אזור: ירושלים
דרוש/ה יועצ/ת בכיר/ה לביטחון מידע והגנה בסייבר:
ייעוץ אסטרטגי בנושא ביטחון מידע והגנה בסייבר ורציפות התפקודית של מערכת מידע.
ייעוץ בנושא שיתוף פעולה עם גופים שונים ברמה הלאומית.
ייעוץ בגיבוש הערכת מצב בזמן אירועים, ובתהליכים מובנים לבניין כוח.
ייעוץ בגיבוש תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות.
ייעוץ בנושא גיבוש מתודולוגיות, נהלים ושיטות עבודה בתחומי ביטחון מידע והגנה בסייבר.
ייעוץ בנושא הקמה ובניית כשירות לצוותי הפעולה בתחומים ביטחון מידע והגנת בסייבר.
ייעוץ בנושא הובלת המשרד בהתמודדות עם אירועים בתחום ביטחון מידע ההגנה בסייבר ורציפות תפקודית.
ייעוץ בבניית המענה הטכנולוגי ההגנתי בתחום ביטחון מידע והגנה בסייבר.
ייעוץ בנושא ניהול והפעלת SIM/SOC במשרד.
ייעוץ בנושא הכוונה מקצועית לשיפור רמת ביטחון מידע והגנת הסייבר במשרד.
ייעוץ בנושא שדרוג מדיניות ונהלים ועמידה בדרישות תקנים נידרשים במשרד.
ייעוץ בנושא טיפולים בחשד / אירועי סייבר חריגים כמשרד.
ייעוץ וסיוע בהכנת ניירות עמדה וחוזרים לאישור הממונה.
מתן ייעוץ שוטף ביחס לנושאים ספציפיים שיידרשו על ידי הממונה בתחומי ביטחון מידע והגנה בסייבר.
השתתפות בפגישות בהתאם לצורך.

דרישות המשרה:
היועץ המוצע הינו בעל תואר ראשון לפחות.
היועץ המוצע בהסמכה כקצין ביטחון מידע וסייבר (CCSIO).
היועץ המוצע נתן ייעוץ בשני פרוייקטים לפחות, העומדים, כל אחד בנפרד, בתנאים הבאים במצטבר:
כל פרוייקט ניתן במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה.
במסגרת כל פרוייקט נתן היועץ ייעוץ בתחום בטחון מידע והגנה בסייבר, אשר כלל לפחות:
ייעוץ אסטרטגי בנושא ביטחון מידע והגנה בסייבר.
ייעוץ בנושא שיתוף פעולה עם גופים שונים ברמה הלאומית.
ייעוץ בגיבוש תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות.
ייעוץ בנושא גיבוש מתודולוגיות, נהלים ושיטות עבודה בתחומי ביטחון מידע והגנה בסייבר.
ייעוץ בנושא ניהול והפעלת SIM/SOC.
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: יועצ/ת להטמעה ובקרת יישום מדיניות ביטחון מידע והגנה בסייבר
אזור: ירושלים
דרוש/ה יועצ/ת להטמעה ובקרת יישום מדיניות ביטחון מידע והגנה בסייבר:
בקרת המשרד בענייני יישום היבטי ביטחון מידע והגנה בסייבר על פי מדיניות ונהלים ארגוניים.
בקרת עמידת המשרד בנדרש על פי תקן 27001 ISO.
ביצוע ניתוח פערים (Gap Analysis) בין הנידרש בנהלים ובמדיניות לקיים בפועל.
ייעוץ לממונה במשרד בנושא הטמעה ובקרת יישום מדיניות ביטחון מידע והגנה.
סיוע בגיבוש תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתית להטמעה ובקרת יישום מדיניות ביטחון מידע והגנה.
ייזום וביצוע ופעילויות להטמעת מדיניות ביטחון מידע והגנה במשרד.
פעילות בתחום יישום תקנות הגנת הפרטיות.
ביצוע סקרים ובקרות לבחינת מידת הטמעת מדיניות ביטחון מידע והגנה.
קבלת מידע שוטף על אירועי לביטחון מידע והגנה בסייבר ועדכון הממונה במידת הצורך.
סיוע בניהול סיכוני ביטחון מידע והגנה בסייבר.

דרישות המשרה:
היועץ המוצע הינו בעל תואר ראשון לפחות.
היועץ המוצע נתן ייעוץ בשני פרוייקטים לפחות, העומדים, כל אחד בנפרד, בתנאים הבאים במצטבר:
כל פרוייקט ניתן במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה.
במסגרת כל פרוייקט נתן היועץ ייעוץ בתחום בקרת יישום מדיניות ביטחון מידע והגנה בסייבר ללקוח, אשר כלל לפחות:
בקרת עמידת הלקוח בנדרש על פי תקן 27001 ISO.
גיבוש תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתית להטמעה ובקרת יישום מדיניות ביטחון מידע והגנה.
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: יועצ/ת לביצוע סקרי סיכונים בנושא ביטחון מידע והגנה בסייבר
אזור: ירושלים
דרוש/ה יועצ/ת לביצוע סקרי סיכונים בנושא ביטחון מידע והגנה בסייבר:
מיפוי נכסי המשרד, אשר הפגיעה בהם תגרום לנזק משמעותי לאירגון.
מיפוי מרכיבים שפגיעה בהם תפגע בנכסים וברציפות התפקודית של המשרד.
מיפוי סיכונים במצב הקיים ביחידות המשרד - מיפוי גורמי סיכון (נק׳ תורפה), פערי הסדרה ורמת הסיכון שלהם, בהתאמה לעקרונות המדיניות של המשרד.
ייעוץ לממונה במשרד בנוגע ביצוע סקרי סיכונים לבטחון מידע וסייבר.
סיוע בגיבוש תוכניות עבודה לביצוע סקרי סיכונים לביטחון מידע והגנה בסייבר.
ביצוע סקרי סיכונים לביטחון מידע והגנה בסייבר על פי תוכנית העבודה של המשרד.
עדכון המשרד במגמות והתפתחויות חדשות הנוגעות למתודולוגיות ולפרקטיקות של לביטחון מידע והגנה בסייבר, ברחבי העולם.
קבלת מידע שוטף על אירועי לביטחון מידע והגנה בסייבר ועדכון הממונה במידת הצורך.
סיוע בניהול סיכוני ביטחון מידע והגנה בסייבר.
ביצוע כל משימה נוספת שתדרש על ידי המשרד בנושא סקרי סיכונים.
השתתפות בפגישות בהתאם לצורך.

דרישות המשרה:
היועץ המוצע הינו בעל תואר ראשון לפחות.
היועץ המוצע נתן ייעוץ בשני פרוייקטים לפחות, העומדים, כל אחד בנפרד, בתנאים הבאים במצטבר:
כל פרוייקט ניתן במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה.
במסגרת כל פרוייקט נתן היועץ ייעוץ בתחום סקרי סיכונים בנושא ביטחון מידע והגנה בסייבר.
במסגרת כל פרוייקט עסק היועץ בהטמעת הוראות תקן ISO 27001 לביטחון מידע והגנה בסייבר.
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: יועצ/ת להטמעת מודעות לביטחון מידע והגנה בסייבר
אזור: ירושלים
דרוש/ה יועצ/ת להטמעת מודעות לביטחון מידע והגנה בסייבר:
סיוע בהעלאת רמת המודעות של עובדי המשרד בנושא אבטחת מידע באמצעות, בין היתר:
העברת תדריכים.
הסתייעות בתוכנות שונות להעלאת המודעות.
ביצוע הדרכות אישיות פרונטליות.
ביצוע הדרכות קבוציות - בהתאם לצורך.
כתיבת עלוני אבטחת מידע להפצה בקרב עובדי המשרד.
ביצוע קמפיין אבטחת מידע.
ביצוע תרגולים לצורך בחינת המודעות של העובדים.
אחראי לביצוע פעולות הנדרשות בהתאם לתקן תקן ISO 27001 לביטחון מידע והגנה בסייבר (להלן: "התקן") בנושא מודעות עובדי המשרד.
בהתאם לצורך, סיוע בכתיבת נהלים במשרד.
סיוע גיבוש תוכניות עבודה להטמעת מודעות לביטחון מידע והגנה בסייבר.
קידום והפצה של מתודולוגיות, כלים ויכולות בתחום לביטחון מידע והגנה בסייבר ובכלל זה עמידה בתקנים, כגון ISO27001 ותו"ל של הגופים המנחים בתחומי הייעוץ.
ניהול נוהלי ביטחון מידע והגנה בסייבר ובקרה על עדכניות הנהלים והנחיות הביצוע.
עדכון המשרד במגמות והתפתחויות חדשות הנוגעות למתודולוגיות ולפרקטיקות של לביטחון מידע והגנה בסייבר, ברחבי העולם.
קבלת מידע שוטף על אירועי לביטחון מידע והגנה בסייבר ועדכון הממונה במידת הצורך.
ביצוע כל משימה נוספת שתדרש על ידי המשרד בנושא הטמעת והעלאת מודעות עובדי המשרד.
השתתפות בפגישות בהתאם לצורך.

דרישות המשרה:
היועץ המוצע הינו בעל תואר ראשון לפחות.
היועץ המוצע נתן ייעוץ בשני פרוייקטים לפחות, העומדים, כל אחד בנפרד, בתנאים הבאים במצטבר:
1) כל פרוייקט ניתן במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה.
2) במסגרת כל פרוייקט נתן היועץ ייעוץ בתחום הטמעת מודעות לביטחון מידע והגנה בסייבר.
3) במסגרת כל פרוייקט עסק היועץ בהטמעת הוראות תקן ISO 27001 לביטחון מידע והגנה בסייבר.
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: מיישם/ת הגנת סייבר
אזור: ירושלים
לארגון ממשלתי בירושלים דרוש/ה מיישם/ת הגנת סייבר
לשם התקנה, ניהול, תפעול ותחזוקה של מוצרי הגנת סייבר, יישום תהליכי אבטחה, ניהול סיסמאות, משתמשים, גישה, ציוד והתקנים.
זיהוי וטיפול באירועי אבט"מ, הכרת סוגי איומים ואופן הטיפול בהם.

דרישות:
5 שנות ניסיון לפחות בתחום
היכרות טובה עם טכנולוגיות ומוצרי אבטחת מידע כגון Firewall, מוצרי VPN וכד'
איש Hands On בעל ניסיון בניהול מוצרי CHECKPOINT ו/או PALOALTO - יתרון.
ניסיון בהתקנות, תפעול ותחזוקה של מוצרים בתחום הגנת התשתיות
יכולת טיפול בתקלות ליבה
ניסיון בעבודה בחוליה האמונה על הגנת תשתיות הארגוניות.
יכולת גיבוש ארכיטקטורה מאובטחת של פרוייקטים ארגוניים
היכרות עמוקה עם מודל OSI ועולם התקשורת
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: איש/ת תשתיות ERP
אזור: ירושלים
ניסיון של 5 שנים ומעלה באפיון יישום ותחזוקה של סביבת המחשוב של חבילת ה-ERP- חובה
השכלה רלוונטית- חובה
ניסיון באפיון ובניית תשתית BW וHANA
ניסיון באפיון ויצירת, כל סוגי INFO PROVIDERS בSAP BW
ניסיון באפיון ויצירת דוחות בכלים: BEX QUERY DESIGNER WEBI , DESIGN STUDIO ,
מיישם BW בכיר בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באפיון וכתיבת קוביות BW.
בעל היכרות עם קוביות BW סטנדרטיות במודולים SRM,FI,FM,CO,MM,HR.
עבר הכשרות של SAP בתחום BW (יש לפרט ההכשרות והמסגרת בהן נערכו).
יחסי אנוש מעולים כולל שיתוף פעולה בצוות ועבודה בתנאי לחץ.
ידע וניסיון של 3 שנתיים לפחות ביישום BW וHANA.
בנייתADSO וCOMPOSITE PROVIDER
בניית CALCULATION VIEW
ניתוח ביצועים של VIEW בתוך HANA
בניית TABLE FUNCTION
ידע וניסיון של 2 שנים לפחות ביישום כלי WEB INTELLIGENCE
ידע וניסיון של 1 שנתיים לפחות ביישום כלי DESIGN STUDIO
אפיון ויצירה של אפליקציות
כתיבה של קוד CSS להתאמה של תצוגה
כתיבה של קוד JAVASCRIPT בתוך האפליקציות
היכרות BPC
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: מיישם/ת תשתיות ERP
אזור: מרכז
תחום מחשוב בתי חולים בחטיבת בתי החולים מוביל מגוון פרויקטים ביניהם פרויקטים מורכבים כמו מזור, נמ"ר אדמיניסטרטיבי וקליני, ניהול מסמכים, ניהול חתימה אלקטרונית, אינטראקציה בין תרופות, מערכות BI לחטיבת המרכזיים הרפואיים ועוד.
מטרת התפקיד הינה: פיתוח וניהול תשתיתי של המודולים השונים בסביבת SAP-ERP. במסגרת מערכות מידע בבתי החולים הממשלתיים בתחומי ERP.

ניסיון של 5 שנים לפחות באיפיון יישום ותחזוקה של סביבת המיחשוב של חבילת ERP. פיתוח ותחזוקה של ממשקים ממערכות הERP אל מערכת אחרות וההיפך.
מיישם תשתיות ERP: פיתוח בסביבת SAP-ERP.
מספר שנות ניסיון בטיפול טכני במערכת ERP-SAP כמפורט במכרז.
מספר שנות ניסיון בפיתוח קוד במערכת SAP-ERP כמפורט במרכז.
ניסיון בעבודה מול צוותי BASIS בסביבת SAP-ERP.
ניסיון בעבודה מול חברת SAP בתיקון תקלות (OSS ) ובשדרוגים.
היכרות מעניקה עם פיתוח WEBDYNPRO בסביבת SAP-ERP.
היכרות מעמיקה עם פיתוח טפסים בסביבת SAP-ERP.
ניסיון בעבודה עם כלי ניהול תצורה בסביבת SAP-ERP.
ניסיון בפיתוח, תחזוקה וניטור ממשקים למערכות אחרות.
סקרנות טכנולוגית, יכולת לחקור ולאמץ טכנולוגיות חדשות באופן עצמאי.
יתרון לניסיון במודולים הבאים : MED-ISH ,HR, מלאי, רכש, פיננסי בסביבת SAP-ERP.
גמישות בשעות עבודה, זמינות מליאה מעבר לשעות עבודה רגילות.
יתרון לניסיון עבודה בארגונים גדולים בדגש על המגזר הציבורי/ממשלתי/מגזר הבריאות.
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: מפתח C#
אזור: ירושלים
בור ארגון ממשלתי בירושלים דרוש/ה מפתח/ת C# .NET

תיאור:
פיתוח אתר B2B מונגש אשר יספק כלים לדיווח וקבלת נתונים בערוצים מגוונים.

דרישות:
4 שנות ניסיון בפיתוח.
שליטה מלאה ב- C# .NET, ידע ויכולת אפיון ופיתוח מערכות WEB.
ידע ויכולת אפיון ופיתוח לוגיקה עסקית
ידע ב- WEB API
ידע ב- ANGULAR
ידע ב- ENTITY FRAMEWORK
ידע ויכולת עיצוב ארכיטקטורת מערכות מידע
נסיון בפיתוח מערכות B2B- יתרון
יכולת לימוד עצמי של טכנולוגיות חדשות
יכולת פתרון בעיות.
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: מנהל/ת רשת ותשתיות
אזור: צפון
עבור מוסד להשכלה גבוהה דרוש/ה מנהל/ת רשת ותשתיות
עבודה במשרה מלאה, מחוז חיפה
הגדרת תפקיד:

ניהול רשת בארגון גדול, מרובה רשתות ומשתמשים.
ניהול SQL Server ושרתי Sharepoint ברמת system.
הטמעת שירותי ענן בתחומים שונים.
טיפול בתחום האחסון, הגיבוי , DR, אבטחת מידע.
הובלת תהליכי שדרוג ושיפור תשתיות.
הובלת תהליכי סטנדרטיזציה.
כפיפות לראש הצוות הטכני ביחידה למערכות מידע

דרישות התפקיד:
הסמכת MCITP, והסמכות נוספות מתאימות.
לפחות 3 שנות ניסיון כמנהל/ת רשת/איש/ת system ובניהול פרויקטים בארגון עם למעלה מ-300 משתמשים
ניסיון וידע מעמיק ב system בסביבות מיקרוסופט: AD, 365, Exchange, IIS, SQLServer, FIM
ניסיון וידע במערכות Storage וב - VMware
הכרות עם Firewall שונים
הכרות עם Sharepoint - יתרון משמעותי
יתרון:
ידע בכתיבת סקריפטים: Powershell, VB Script ועוד.
ידע בסיסי בלינוקס
ידע בתקשורת, טלפונית IP
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: QA מוביל/ה
אזור: ירושלים
עבור משרד ממשלתי בירושלים דרוש/ה QA מוביל/ה
מודל השומה בהתכתבות, הינו מודל שומה המבוסס על שימוש במערכות/כלים לניתוח מסה גדולה של מידע, ואיתור תיקים חריגים.
התפקיד כולל:
בקרת האיכות של יחידת המחשוב בפיתוח, תחזוקה ותפעול קבוע לביצוע הביקורת ומכין נהלים בהתאם ו/או אחראי צוותי בודקי תוכנה, הכנת דוחות תקופתיים של אירועים והמלצות לשיפור
יש להקפיד על שעות עבודה משעה 7:30 עד 16:00, 5 ימים בשבוע+ שעות נוספות בהתאם לנדרש

דרישות - חובה:
ניסיון מעל 4 שנים, יתרון בניסיון מוכח בתחום בדיקות תוכנה,
נסיון בהובלה ושיפור תהליכי בדיקות
נסיון הגדרה וכתיבת מסמכי QA ו- Test cases
נוח בסביבות Windows and Linux
נסיון עבודה בצוות מולטידיציפלינרי (Scrum)
ידע וניסיון בכלי בדיקות המובילים בשוק
100% Hands On

יתרונות:
הובלת בקרת האיכות של יחידת המחשוב בפיתוח, תחזוקה ותפעול.
הובלת שיטות בדיקה מתקדמות
ביצוע בדיקות תוכנה (Acceptance, Ad-Hoc, backend and frontend, end to end, exploratory, functional integration, load, performance, regression, progressionsanity, smoke, system), הגדרת נהלים, מכין דו"חות תקופתיים של אירועים והמלצות לשיפור.
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: מנהל/ת פרויקטים big data
אזור: ירושלים
עבור משרד ממשלתי בירושלים דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים big data
ניסיון בהובלת פרויקטים טכנולוגים עתירי ממשקים
ניסיון בהובלת פרויקטים המשלבים אינטגרציית נתונים ממספר מקורות נתונים ותצורות.
יכולת תכנון ובקרת ביצוע בפרויקטי מחשוב מורכבים.
יכולת עבודה עצמאית בסביבה לחוצה מרובת משימות, יחסי אנוש טובים, מוטיבציה.
יכולת למידה מהירה , עבודת צוות, ניסיון עבודה מטריציונית, יכולת לפתור בעיות ולהבטיח שיתופי פעולה.
יתרון לניסיון בעבודה בארגונים גדולים בדגש על במגזר הממשלתי / מגזר הבריאות.
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שם המשרה: מנהל/ת פרויקטים ומנתח/ת מערכות BI
אזור: ירושלים
עבור משרד ממשלתי בירושלים דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים ומנתח/ת מערכות BI
ניסיון מעשי ומוכח בהקמת מערכות BI חדשות ובמחזור חיים של פיתוח פרויקטי BI.
ניסיון בהגדרת דרישות עסקיות מול היחידות השונות, הגדרת פתרון ומודל BI , בניית MOCKUP של הפתרון.
ניסיון מעשי באפיון תהליכי טעינת נתונים למחסן הנתונים, אפיון תהלכי בקרת נתונים וטיפול בשגיאות.
ניסיון בכתיבת מסמכי אפיון כולל בניית Source to Target, ליווי פיתוח ובניית תסריטי בדיקות.
ניסיון באפיון תצוגות וממשק משתמש למערכות BI הכוללות: פתרונות לוויזואליזצית נתונים, FLOW מעבר בין דשבורדים ודוחות.
ניסיון באפיון דוחות מעל מחסן נתונים וקוביות OLAP.
ניסיון עבודה בשפת SQL והיכרות עם שפות MDX ו- DAX.
הכרות עם כלי איחזור נתונים : Tableau , Panorama וכוי
יכולת עבודה עצמאית בסביבה לחוצה מרובת משימות, יחסי אנוש טובים, מוטיבציה.
יכולת למידה מהירה , עבודת צוות, ניסיון עבודה מטריציונית, יכולת לפתור בעיות ולהבטיח שיתופי פעולה.
יתרון לניסיון בעבודה בארגונים גדולים בדגש על במגזר הממשלתי / מגזר הבריאות.
קורות חיים נשלחו בהצלחה
לפרטים נוספים
שלח משרה זו לחבר
Close
המשרה נשלחה בהצלחה
שלחו קורות חיים
Close